samtalsterapi

I tillägg till stora yttre faktorer som hot om krig, pandemier m.m. och ett allt tuffare samhälle kan det uppstå små saker i vår vardag som kan skapa oro, ångest eller livskriser.
Hos oss är du välkommen att lyfta allt du känner, oavsett hur stort eller litet problemet känns för stunden.
Vi hjälper dig med allt från vardagliga grubblerier till allvarliga livsbegränsande tillstånd.

Samtalsterapi, även känd som psykoterapi eller terapeutiska samtal, är en form av behandling där en person (vanligtvis kallad klient eller patient) arbetar tillsammans med en utbildad terapeut för att utforska och förstå sina tankar, känslor, beteenden och livssituationer. Syftet med samtalsterapi är att hjälpa individen att förändra negativa tankemönster, hantera känslor och beteenden, lösa problem och förbättra sin mentala hälsa och välbefinnande.

Samtalsterapi kan utföras i olika former och ramar, inklusive individuell terapi, parterapi eller familjeterapi. Terapeuten skapar en trygg och stödjande miljö där klienten kan känna sig fri att utforska och uttrycka sig själv utan rädsla för att bli dömd.

Under terapin hjälper terapeuten klienten att identifiera och utforska sina tankar och känslor kring olika livssituationer och problem. Genom att reflektera över och analysera dessa tankar och känslor kan klienten få insikter om sig själv och sina mönster av beteende och reaktioner.

Terapeuten använder olika terapeutiska tekniker och metoder beroende på klientens behov och terapeutens teoretiska inriktning. Vanliga terapiformer inkluderar kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi, humanistisk terapi och systemisk terapi.

Samtalsterapi kan vara kortvarig eller långvarig beroende på klientens behov och behandlingsmål. Det är en process som ofta innebär regelbundna sessioner över en längre tid för att uppnå önskade resultat.

Genom samtalsterapi kan klienten lära sig att hantera svårigheter på ett mer konstruktivt sätt, utveckla nya copingstrategier och uppnå en ökad känsla av självinsikt och självacceptans. Det kan också bidra till att främja förbättrad relationell funktion, ökad livskvalitet och ökad psykisk hälsa övergripande.