ETT tätt SAMARBETE för bästa möjliga vård

Vi erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (Laro) samt övrig medicinsk behandling i form av ADHD-medicin, nedtrappning av bensodiazepiner, antabus etc. Den medicinska delen av behandlingen kompletteras med samtal, stöd och rådgivning.

Vi arbetar i tvärprofessionella team med läkare, psykologer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut och kurator. Vår arbetsterapeut arbetar med funktionsnivåbedömningar och deltar i rehabiliteringsarbetet med fokus på sysselsättning. Det finns även möjlighet att delta i allehanda träningsaktiviteter och andra fysiska gruppaktiviteter.

Tveka inte att söka den hjälp du behöver idag.

Medicinering ser vi som ett komplement till den behandling som bedrivs av psykolog och beroendeterapeut. Vi har mångårig erfarenhet av arbete med målgruppen och känner oss trygga i att vi har den kunskap och det engagemang som krävs för att hjälpa våra klienter att förändra sin livssituation.

LARO

Med rätt vård och stöd kan personer som kämpar med opiatberoende börja återta kontrollen över sina liv och njuta av en ljusare och hälsosammare framtid.

BeroENDEBEHANDLING

Beroendebehandling är en form av intervention som syftar till att hjälpa individer att övervinna sina beroendeproblem och återfå kontrollen över sitt liv.

psykologUTREDNINGAR

Vi har psykolog med specialistkompetens inom kris och trauma samt differentialdiagnostik, KBT-terapeuter samt alkohol- och drogterapeut. I tillägg till samtalsterapi sätter vi in medicin vid behov.

SAMTALSTERAPI

Vi har kompetens och resurser att erbjuda samtalsstöd i olika former, med behovsanpassade metoder och inriktningar. Att t.ex få stöd vid en livskris, bättre förstå sig själv och sina reaktioner, bearbeta ett trauma, att skapa verktyg för att fungera bättre i vissa situationer eller komma ur dysfunktionella livsmönster är något av det vi kan hjälpa till med.

öppenvårdspsykiatri

Det är lika viktigt att söka hjälp och stöd vid dåligt psykiskt mående som vid andra sjukdomstillstånd. Vid nedstämdhet, oro, ångest, psykisk funktionsproblematik, kris, sömnsvårigheter, behov av samtalsstöd, nyorientering i livet eller annat som gör att vardagen inte fungerar längre har vi resurser att göra en bedömning av hur hjälp bäst kan ges av våra specialister inom psykiatrisk vård.