Skip to content Skip to footer

öppenvårdspsykiatri

ÖPPENVÅRDSPSYKIATRI​

Öppenvårdspsykologi är en gren inom psykologi som fokuserar på att tillhandahålla psykologisk vård och behandling utan att patienten behöver vara inlagd på en institution eller sjukhus.
Det innebär att psykologiska tjänster och stöd tillhandahålls i en miljö som är mer tillgänglig och mindre restriktiv än inom institutionell vård.

VAD INNEBÄR ÖPPENVÅRDSPSYKIATRISK BEHANDLING?

Behandlingen inom öppenvården kan variera i intensitet och längd beroende på individens behov och svårighetsgraden av deras problem. Det kan innefatta regelbundna terapisessioner, psykoedukation, stödgrupper och andra former av interventioner.

Öppenvårdspsykologi betonar också vikten av att integrera patientens sociala och kulturella kontext i behandlingen, samt att främja självständighet och empowerment hos individen. Det strävar också efter att främja förebyggande insatser och stöd för att minska risken för återfall och främja långsiktig psykologisk välbefinnande.

Inom öppenvårdspsykologi kan olika terapiformer användas, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi, familjeterapi och andra evidensbaserade metoder. Målet är att hjälpa människor att hantera och övervinna psykologiska problem och svårigheter, såsom ångest, depression, missbruk, relationella konflikter och andra mentala hälsoproblem.